S’ha celebrat una reunió del grup de treball de identificació de productes làctics innovadors a Markina

15 de juny de 2017.
Al juny del 2017 s’ha celebrat una reunió dels socis del projecte INNOTRANSLACT que participen en la línia de treball sobre els desenvolupament de productes làctics innovadors.

A la reunió s’han identificat els nous productes que desenvoluparà cada soci durant el projecte, tenint en compte tant els coneixements sobre la tecnologia làctica de cada un dels socis com les necessitats dels productors que s’havien identificat amb anterioritat.

A mesura que cada centre vagi desenvolupant els nous productes, farà la transferència tecnològica d’aquestes innovacions als productors làctics.

2017-11-20T10:38:33+00:00