Accions i resultats 2017-11-02T16:45:36+00:00

Caracterització del sector lleter transfronterer

Durant aquesta acció es va dur a terme la identificació de les necessitats del sector lleter tradicional del País Basc, Catalunya i França. S’han entrevistats diferents productors a cada regió per conèixer les principals necessitats del sector pel que fa a referència a:

  • Maneig i producció de llet
  • Diversificació / innovació de productes lactis
  • Comercialització de productes lactis
  • Sostenibilitat i medi ambient

Posteriorment hem identificat les següents necessitats comuns del sector làctic.
S’han realitzat diversos tallers de reflexió Innolact a les 3 regions (País Basc, França i Catalunya) per tal de donar a conèixer les principals necessitats identificades i explicar les accions de formació dirigides a productors del sector lleter tradicionals que es duran a terme el projecte.

Preparació del projecte

Tenint en compte la importància que la correcta manipulació d’animals i la producció de llet tenen en la obtenció de producte de la màxima qualitat, durant aquesta acció s’elaborarà un manual de maneig del bestiar per a la producció de llet, de manera que productors i processadors de llet puguin conèixer de manera senzilla i didàctica les principals metodologies i pautes de treball que els ajudin a produir llet de qualitat.

Paral·lelament es dissenyarà una eina de càlcul d’impacte ambiental i econòmic específic per al sector lleter tradicional que permetrà als productors calcular una sèrie d’indicadors ambientals (Petjada hídrica, petjada carboni de, etc.) i econòmics. L’objectiu principal és tractar de millorar la sostenibilitat ambiental i econòmica de l’activitat dels productors lactis tradicionals.

Disseny i desenvolupament de nous productes lactis de productes

L’objectiu principal d’aquesta acció és dur a terme activitats de recerca aplicada per dissenyar i desenvolupar una àmplia gamma productes lactis innovadors.

Això permetrà als productors diversificar i comercialitzar nous productes de valor afegit adaptats a la demanda de consum actual, contribuint així a la millora de la competitivitat del sector.

Promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica del sector lleter

L’objectiu principal d’aquesta acció és promoure el desenvolupament sostenible del sector lleter tradicional i la sensibilització dels productors i transformadors de la importància de la implantació de bones pràctiques ambientals a les seves instal·lacions de producció.

S’ implementaran sistemes, eines i tecnologies per millorar l’eficiència energètica i la reducció dels impactes ambientals.
Es durà a terme un estudi per identificar les possibles alternatives de valoració del xerigot.
Paral·lelament, hi haurà una prova pilot de recuperació d’energia de xerigot mitjançant digestió anaeròbia de la tecnologia de baix cost.

 Impulsar la comercialització i el posicionament en el mercat dels productes lactis artesanals

L’objectiu principal d’aquesta acció és promoure la comercialització de productes lactis tradicionals per tal d’ajudar a millorar el seu posicionament en el mercat.

S’organitzaran sessions de formació específiques per ajudar a millorar les estratègies de màrqueting i posicionament dels productes en el mercat de productors.

Els municipis d’Idiazabal i la Seu d’Urgell organitzaran diferents fires per promoure la comercialització de productes lactis tradicionals de qualitat.

SUBSCRIU A LA NOSTRA NEWSLETTER

Termes d'ús *